Wizja absolwenta

Wizja absolwenta

Krok – 2 – zaczynamy

Zaczęliśmy od końca, czyli od stworzenia mapy, jakiego absolwenta chcemy wypuszczać w świat na zakończenie współpracy z nami. Poniżej mapa naszego absolwenta:

Postawiliśmy od samego początku na rozwój kompetencji, a nie wiedzy.

Dlaczego tej kompetencje?

Ta lista przedstawia praktycznie wszystkie, które ukazują się w ostatnich latach najbardziej pożądanych kompetencji przygotowywanych przez biznes, naukę, edukację. Czy można je rozwijać w Polsce? Zdecydowanie TAK. Czy trzeba czekać, aż oficjalnie zostaną wskazane przez MEN? Zdecydowanie NIE.

Co dla nas było ważne?

Aby nasz absolwent miał jak najwyższą SAMOŚWIADOMOŚĆ, dzięki której będzie wiedział KIM jest, czym się kierować, jakich wyborów dokonywać. Dzięki temu będzie mu łatwiej wychodzić z inicjatywą, pracować zespołowo, tworzyć wizję samego siebie.
Wiedzieliśmy również, że wszystkie te kompetencje będzie trzeba rozwijać nie jako „przy okazji” realizacji podstawy programowej. Ale podjęliśmy świadomą decyzję, że ten obszar jest dla nas WAŻNIEJSZY niż realizacja podstawy programowej.

Aby rozwinąć ucznia z takimi kompetencjami, to najwięcej wysiłku trzeba włożyć w tworzenie i zarządzanie zespołu nauczycieli, gdyż większość tych kompetencji można rozwiną tylko dzięki odpowiedniemu modelowaniu, a nie lekcjach przedmiotowych. Zatem jako Zarząd musieliśmy dokonać świadomego wyboru jakimi metodami zarządczymi będziemy pracować, jaka forma komunikacji będzie funkcjonowała w naszej szkole, jaką kulturę chcemy stworzyć.

Ale o tym opowiem już w kolejnym poście.