Myślenie Krytyczne Webinary

Myślenie Krytyczne Webinary

Webinar to dziś jednej najszybciej rosnących sposobów na ciekawą prezentację, szkolenie, inspirację. Daje wygodę dla uczestnika, możliwość interakcji, jest bardzo tanie, proste, nowoczesne

Myślenie krytyczne jest zaś bardzo ciekawym i wdzięcznym tematem do prezentacji podczas webinarów – podczas 60-90 minut jestem w stanie w sposób przyjazny przedstawić najważniejsze zagadnienia z tego tematu.

specjalista myślenia krytycznego Maciej Winiarek
webinary z myślenia krytycznego

Ilość tematów, które można przedstawić korzystając z myślenia krytycznego i narzędzi TOC jest praktycznie nieograniczona. Jeśli będą Państwo zainteresowani to proszę napisać swoje oczekiwania, potrzeby, specyfikę a ja dostosuję swoje wystąpienie do Państwa kontekstu.

Ostatnie przykłady z moich prezentacji to:

  • Dlaczego myślenie krytyczne jest dziś kompetencją nr 1 w XXI w
  • Kompetencje/Wyzwania przyszłości
  • Samoświadomość jako klucz do sukcesu w erze sztucznej inteligencji i robotyki
  • Jakich kompetencji nam trzeba w czasach sztucznej inteligencji
  • Myślenie krytyczne w zarządzaniu szkołą/organizacją/firmą
  • Myślenie krytyczne na wszystkich poziomach edukacyjnych
  • Myślenie krytyczne na poszczególnych przedmiotach
  • Myślenie krytyczne dla nauczycieli akademickich
  • Dobrostan nauczycieli
  • 4K, czyli „krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja, kreatywność” – cele edukacyjne dla nowoczesnej szkoły

Jestem praktykiem, zatem moje prezentacje, webinary są pełne praktycznych przykładów, zastosowań, odniesień do rzeczywistości.

Gwarantuję wysoką jakość prezentacji – przejrzystość, zrozumienie, logiczność wypowiedzi, mnóstwa obrazów, zdjęć, przykładów z życia. Wszystko po to, aby uzyskać refleksję, inspirację, wiele momentów „aha” i oczywiście dobrą zabawę 🙂

Istnieje możliwość połączenia webinaru do szkolenia na żywo, zrobienie serii webinarów, itp.

Zapraszam do współpracy

TOC

Aby otrzymać więcej informacji