Zarządzanie zespołem, aby stworzyć nowoczesną szkołę

Zarządzanie zespołem, aby stworzyć nowoczesną szkołę

Czy szkołą można zarządzać tak samo jak przedsiębiorstwem, organizacją biznesową? Jeśli, jako kryterium weźmiemy zarządzanie zespołem nauczycieli, to zdecydowanie tak. Co się stanie ze szkołą, gdy zaplanujemy ją i zorganizujemy tak samo jak każde nowoczesne przedsiębiorstwo nastawione na wysoką jakość świadczonych usług, zadowolenie klientów ale również pracowników, patrz „nauczycieli”?

Od 5 lat istnieje niepubliczna szkoła THINKING ZONE, która jest pierwszą szkołą w Polsce uczącą myślenia krytycznego, tworzącą kulturę myślenie krytycznego i wsparcia emocjonalnego dla naszych uczniów. Stworzyliśmy ją z myślą o dzisiejszej młodzieży, która chce działać, która lubi doświadczać, która chce być traktowana partnersko, która jest bardziej wrażliwa niż wcześniejsze pokolenia i bardziej wyczulona na „ściemę” ze strony dorosłych.

Opowiemy wam o tym, co się wydarzyło w ciągu ostatnich lat w szkole Thinking Zone z Gdańska, jednej z najnowocześniejszych szkół w Polsce. W seria kilku postów na temat podzielę się z Wami jak to zrobiliśmy: co sobie zamarzyliśmy, dlaczego oraz jak to zrealizowaliśmy.

Nasze działania były zaplanowane, świadome, na bazie posiadanych i rozwijanych kompetencji. Na samym początku było nas dwoje – osoby, które nie są nauczycielami, ale są w edukacji od nastu lat. Rodziny, które od zawsze były niezadowolone z edukacji systemowej. Rodzice, którzy chcieli dać swoim własnym dzieciom nowoczesną, przyjazną szkołę, która przygotuje ich do życia a nie testu, czy matury.

Krok 1 – Przestrzeń szkolna

Naszą szkołę umieściliśmy w parku biznesowym, bo tu dziś tętni życie.

Tradycyjna szkoła, jako budynek, infrastruktura została w erze industrialnej. Dzisiejsi uczniowie, którzy muszą chodzić uczyć się w takich budynkach osadzeni są w skansenie. Fabryk, do których przygotowywał system szkolny już nie ma. Zatem cała infrastruktura dziś może bardziej służyć jako muzeum „jak to kiedyś było” – ale nie powinna być miejscem, który przygotowuje do pracy w erze informacyjnej, erze nadchodzącej sztucznej inteligencji i robotyki.
Dziś firmy, biznes, nauka umieszczone są w nowoczesnych parkach biznesowych, które mieszcząc 15-25 tys ludzi i są praktycznie miastami z całym zapleczem dla jego mieszkańców. Tutaj jest miejsce na współpracę, innowację, uczenie się, rozwiązywania problemów dzisiejszego świata. Takie parki najczęściej działają 24/7
Jako twórcy szkoły wyszliśmy od idei że szkoła powinna przygotowywać do dorosłego życia. A dziś ten świat jest właśnie tutaj. Uczniowie szkoły, którzy są członkami takiej społeczności mają zdecydowanie większe szanse na komfortowe przejście ze świata szkolnego do świata dorosłych.
Byliśmy pierwszą szkołą (Gimnazjum) w Polsce, która otworzyła się w takim miejscu i jedną z pierwszych w Europie. O naszej przestrzeni będzie jeszcze osoby post.
Po 5 latach w tym miejscu mamy potwierdzenie, że była to doskonała decyzja. Dziś słyszymy o kolejnych takich szkołach w Europie oraz planach w Polsce, w innych miastach.

Zapraszam na kolejne posty, pokażę kolejne nasze kroki