O Thinking Zone


W 2015 razem z moją wspólniczką Joanną Roszkowską założyliśmy pierwszą szkołę myślenia krytycznego w Polsce pod marką THINKING ZONE.

  • Umieściliśmy naszą szkołę w parku biznesowym OLIVIA BUSINESS CENTRE w Gdańsku bo chcemy, aby szkoła prawdziwie przygotowywała do dorosłego życia
  • Uruchomiliśmy autorski program wsparcia i rozwoju emocjonalnego ucznia – jako pierwsi w Polsce. Składa się na niego: każda klasa ma swojego psychologa, cotygodniowe zajęcia z inteligencji emocjonalnej w planie lekcji, każdy uczeń ma swojego osobistego tutora przez cały okres nauki w naszej szkole
  • Najważniejszym elementem metodycznym jest MYŚLENIE KRYTYCZNE – realizujemy to poprzez zastosowanie narzędzi TOC. Od 2018 roku jesteśmy pierwszą i na razie jedyną szkołą w Polsce która zakupiła i stosuje ‘Model VESS” z USA (80% treści pochodzi z Harvard University)

Co jednak najważniejsze, to jak nasza szkoła jest zarządzana. Wykorzystałem swoją całą wiedzę z biznesu, myślenia krytycznego, nowoczesnego zarządzania, aby zbudować nowoczesną i innowacyjną organizację, która jest…szkołą.

Została ona zbudowana i cały czas rozwijana w kulturze organizacji turkusowych – zbudowaliśmy zespół nauczycieli, który odpowiada za rozwój szkoły. Sposób naszej komunikacji, pracy zespołowej, odpowiedzialności jest unikalny jak na rynek polski.

Od kilku lat jestem zapraszany na różne konferencje, spotkania, aby opowiedzieć o naszej szkole. Zapraszam do kontaktu zainteresowane osoby, organizacje.

Mogę zaprezentować ją w następujących obszarach:

  • Zarządzanie turkusową organizacją – dla dyrektorów
  • Zastosowanie myślenia krytycznego jako metody – dla dyrektorów i nauczycieli
  • Nowoczesna, alternatywna szkoła na XXI w – dla rodziców, nauczycieli, dyrektorów, itp.

Formularz kontaktowy

Zapraszam do kontaktu ze mną we wszelkich sprawach związanych z myślenie krytycznym